Nawigacja

Odwiedziny

Ilość odwiedzin: 142131

Album fotograficzny

Środa 03.09.2014

Kalendarium

!!! ROK SZKOLNY 2014/2015 !!!

UFF NARESZCIE NAUKA

Wiadomości

 • WYPRAWKA SZKOLNA !!!

  • Rodzice uczniów klas II, III i VI oraz niepełnosprawnych uczniów z klas II-VI mogą składać wnioski w ramach projektu "Wyprawka szkolna 2014-2015". Dofinansowaniem do zakupu podręczników w roku szkolnym 2014/2015 mogą zostać objęci:
   1. uczniowie rozpoczynający w roku szkolnym 2014/2015 naukę w klasach II, III i VI szkoły podstawowej pochodzący z rodzin, w których miesięczny dochód na osobę nie przekracza 539 zł netto;
   2. uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją), z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera), z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej) posiadający orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, którzy będą uczęszczać do w roku szkolnym 2014/2015 do szkoły podstawowej.

  Dofinansowanie do zakupu podręczników wynosi:

 • Dowozy Uczniów

  Trasa ranna

   

  Nazwa przystanku

  Czas przyjazdu

  Czas odjazdu

  Olsza

  8:05

  8:05

  Lewki

  8:08

  8:08

  Pięciowłóki

 • Stypendium socjalne !!!

   

  Informujemy, że wnioski o stypendium socjalne można pobrać w naszej szkole w sekretariacie lub w BOSS w Dąbrowie Białostockiej.

  Wypełnione wnioski wraz z dokumentacją (dochody za m-ąc sierpień) należy złożyć do BOSS w Dąbrowie Białostockiej do dnia 15.09.2014r.

 • Propozycja wolnych dni w roku szkolnym 2014/2015

  13.10.2014 (poniedziałek)

  10.11.2014 (poniedziałek)

  2.01.2015 (piątek)

  5.01.2015 (poniedziałek)

  XX.04.2015 Sprawdzian klasy VI (xxxxxx)

  5.06.2015 (piątek

 • WYPRAWKA DO ZERÓWKI

  • podręczniki: „Tropiciele”. Roczne przygotowanie do szkoły. Wydawnictwo WSiP (bez zeszytów „Piszę” i „Liczę”);
  • koszyczek na przybory;
  • kredki ołówkowe (grube, trójkątne) i świecowe- bambino;
  • 2 ołówki;
  • 2 markery grube- dowolne kolory;
  • gumka do ścierania;
  • 3 pędzelki – gruby, średni i cienki;
  • paleta do far ...

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa w Zwierzyńcu Wielkim
  16-200 Dąbrowa Białostocka
  Zwierzyniec Wielki 17
 • (+48) 85-712-90-11

Galeria zdjęć